VÝVOJ, VÝROBA, AUTOMATIZACE, DIGITALIZACE A MODERNIZACE V SEGMENTU
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, DÍLČÍCH VÝROBNÍCH OPERACÍ A ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ
Vibrační svařování

Vibrační svařování

Kratší cyklus a svár po celém obvodu dílu 

Principem vibračního svařování je pohyb jedné ze dvou spojovaných částí vodorovně s přítlakem proti druhé. Povrchové tření, které vzniká, vytváří teplo, které roztaví a spojí obě části. Ve srovnání s ultrazvukovým svařováním, vibrační svařování pracuje s nižšími frekvencemi, vyššími amplitudami a mnohem větší upínací silou. Elektromagnetické hlavy vibračních svářecích strojů jsou velice spolehlivé, nedochází u nich k opotřebení. 

 
  • Teplo generované třením materiálů
  • Natavené materiály tečou společně pod tlakem a vytvářejí svar po ochlazení
  • 1 až 10 sekund/cyklus
  • Součásti s rovinnými nebo mírně zakřivenými povrchy
  • Parametry procesu: amplituda a frekvence vibrací, svařovací tlak a doba svařování 
Reference
Reference