VÝVOJ, VÝROBA, AUTOMATIZACE, DIGITALIZACE A MODERNIZACE V SEGMENTU
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, DÍLČÍCH VÝROBNÍCH OPERACÍ A ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ
Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti


Studie proveditelnosti je klíčový bod projektu a je důležité, aby byla pečlivě připravena a zpracována.
Jen tak se můžete předejít značným, zejména finančním ztrátám. Výsledkem studie proveditelnosti je:
 
  • nejpřijatelnější varianta projektu,
  • harmonogram jednotlivých činností, které jsou potřebné k dosažení cíle projektu
  • a rámcový rozpočet.

Pokud studie proveditelnosti odhalí nedostatky, jako je na příklad neekonomická efektivnost,najdeme společně jiné výhodnější varianty. 
Reference
Reference