VÝVOJ, VÝROBA, AUTOMATIZACE, DIGITALIZACE A MODERNIZACE V SEGMENTU
JEDNOÚČELOVÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ, DÍLČÍCH VÝROBNÍCH OPERACÍ A ROBOTIZOVANÝCH PRACOVIŠŤ
Analýza rizik

Analýza rizik


Pro strojní zařízení provádíme vyhodnocení rizik, tj. vytvoření analýzy rizik na základě požadavků normy ČSN EN ISO 12100.

Již v rámci konstrukčního návrhu jsou specifikovány a odhadnuty rizika, které strojní zařízení pro obsluhu vytváří. Na základě provedených opatření (konstrukční opatření, doplňková ochranná opatření, informace pro používání) je pak vyhodnoceno snížení, případně odstranění rizika. Součástí analýzy je také vyhodnocení zbytkových rizik, která na zařízení zůstávají.

Reference
Reference